Diensten

Zorgsystemen

D&S Advies & Organisatie houdt zich bezig met zorgsystemen en dan in de breedste zin van het woord. Zorgsystemen op het gebied van kwaliteit, arbo en milieu. Daarbij wordt met de certificatienormen ISO 9001, QS 9000, OHSAS 18001, ISO 14001, VCA, HACCP, GMP diervoertransport, SQAS, Globalgap en BRC gewerkt.

Wij adviseren ondernemingen ten aanzien van de interne organisatie waarbij knelpunten en risiko's worden aangepakt. Maar wij zorgen ook dat bedrijven up to date blijven in hun bedrijfsvoering ten aanzien van de zorgsystemen. Dat betekent dat wij audits uitvoeren, inclusief rapportage, afwikkeling en verbeterpunten. Maar ook helpen wij kleinere bedrijven met opstellen van beleid en doelstellingen, voeren analyses uit, stellen samen met het management reviews op en ontwikkelen bestaande systemen door om ze nog efficiënter en doelmatiger te maken. Want dat is uiteindelijk het doel; "zo efficiënt mogelijk en volgens de norm werken.” Daarnaast zetten wij zorgsystemen om, zoals een overgang van een oud naar een nieuw systeem. Of van een papieren versie naar een elektronische versie. En last but not least verzorgen wij de integratie van zorgsystemen.

Veiligheidskunde

Hogere veiligheidskunde.

Naast het adviseren en begeleiden van organisaties naar veiligheids (management)systemen adviseert en ondersteunt D&S organisaties bij veiligheidsvraagstukken, het opstellen van de Arbo risico-inventarisatie en -evaluatie, het opstellen van een plan van aanpak, het uitvoeren van ongevals- en incidentenonderzoek, het opstellen van werk- en veiligheidsplannen en het beoordelen van bodemsaneringsplannen en het opstarten en begeleiden van bodemsaneringsprojecten.

Toetsen van Arbo RIE.

Door het behalen van het certificaat Hogere veiligheidskunde en de certificering door SKO kan D&S ook uw RI&E toetsen en hiervoor de vereiste verklaring voor opstellen.

Kortom, wat doen wij:

  • Adviseren van ondernemingen bij kwaliteit, arbo, milieu etc.

  • Opstellen van het handboek / zorgsystemen / instructies etc.

  • Adviseren, begeleiden, meehelpen bij de implementatie.

  • Controleren, auditten met betrekking tot de implementatie.

  • Onderhouden van zorgsystemen door periodiek deze te controleren, auditten, bespreken, aan te passen etc.

  • Onze doelgroepen zijn MKB bedrijven (profit organisaties) van 5 tot 250 medewerkers.


Werkgebied:

Werkgebied D&S